Saturday, December 16, 2017

Pencetak Gol Pertama Dan Terakhir Piala Dunia 1974

Piala Dunia FIFA, atau yang lebih dikenal dengan Piala Dunia, adalah kompetisi untuk tim nasional pria dari asosiasi sepak bola internasional yang menjadi anggota Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Kompetisi ini diselenggarakan empat tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali tahun 1942 dan tahun 1946 karena terjadi Perang Dunia Kedua.

Berikut ini adalah Pencetak Gol Pertama Dan Terakhir Piala Dunia 1974, yaitu:
  • Pencetak Gol Pertama: Paul Breitner dari Jerman saat melawan Chili, menit ke-18.
  • Pencetak Gol Terakhir: Gerd Müller dari Jerman saat melawan Belanda, menit ke-43.

Tahun 1978 FIFA kembali menyelenggarakan Piala Dunia (lihat Pencetak Gol Pertama Dan Terakhir Piala Dunia 1978).

Thursday, November 23, 2017

Perihal SejarahQQ

SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya .lai con bang cac giua choi nguoi phoi phan va bang bo toan het chiem )hep thu truong nhu( hoac choi nguoi mot chuyen cach bong hoac ,choi nguoi chuyen di cach bong chi tham lai giu duoc bang moi o choi nguoi luong so ,dau giai cac het hau Trong .dau giai khoi loai bi se do nguoi thi )co neu ,lai mua chon lua cac ca tat choi tu hoac kiet can da va( lai con chip co khong choi nguoi mot Khi .)ich tien la goi duoc( choi nguoi ca tat cho san co chung ,khac so mot o nhung ,)chip co khong hoac thap muc o choi nguoi cho cap cung duoc chi :du vi( kien dieu co la lai mua ,hop truong so mot Trong .chip them mua chon lua choi nguoi phep cho nay dieu ;lai mua hoac lai mua chon tuy cap cung dau giai so Mot .vao mua viec cua nguyen so mot la dau bat dau giai chip cua vien thanh moi cua tien so ,thuong Thong .choi trinh qua trong dung su duoc the co ,mat tien phai khong chu ,dau giai chip cac co chi va ,mat tien tri gia co khong ho ;tri gia co chi dau giai chip loai Cac .kien su chuc to de phi chi nhu ,vao mua tien so trong nho phan mot lai giu hoac ,rieng phi khoan mot tinh the co cung mai thuong diem dia Cac

.poker poker chip cac lon luong so mot co se ,choi dau bat khi va dinh co mua tien tra phai choi nguoi ,hinh dien dau giai mot gia tham De .choi nguoi cua tri vi dinh xac de vu phuc chi va tien ra lay duoc the khong dau giai mot trong choi nguoi cua chip ,)mat tien choi tro hoac( vong choi tro mot trong nhu giong Khong .dau giai ra dien gian thoi suot trong tang se thi khiem nguoi ,dau giai cac het hau trong ,nay dieu cho loi thuan kien dieu tao De .bo loai ho cua gian thoi tren dua thuong giai trao duoc khac nguoi nhung va choi tro trong poker chip con cac ca tat thang chien nguoi la thuong dau giai cua thang chien Nguoi .bang ngan hang tren choi nguoi ngan chuc hang va ,)"up-heads" dau giai la goi duoc( nhat duy bang mot tren choi nguoi hai co chi the co No .poker bai choi cach bong tranh canh choi nguoi ma dau giai mot la poker dau giai Mot SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya

Saturday, November 4, 2017

Perihal INCARQQ

INCARQQ AGEN POKER BANDAR Q DOMINOQQ ADUQ SAKONG CAPSA ONLINE TERPERCAYA .hatnem atad lupmugnem kutnu nakub ,atad adapirad nauhategnep kartskegnem nakadnit kutnu nakanugid "gninimatad" halitsi narasap nakidileynep nad snias malad awahab nakitahreP .sisilana tala helo nakiaruhid helob gnay tamrof malad LMx uata sket liaf iagabes napmisid aynasaib ini ataD .naniamrep malad niamreb kutnu anuggnep nakulremem apnat nailat malad rekop naniamrep tamulkam naniamrep naniamrep tatacnem ,nagnat takgnagnep iagabes ilanekid aguj gnay ,ragned talA .aynnaanuggnep gnaralem aynasaib nailat malad rekop kiliB .aisunam nawal iagabes ramaynem gnay nailat malad rekop niamreb gnay retupmok margorp halada stobrekoP .nakmargorpid tapad gnay tobor nawal nagned hunep ajem nawalem niamreb helob niamep anam id idabirep naniamrep naisirep kudorp nakrawanem laisremok takirays aparebeB .ini araca malad naigahab libmagnem halet gnay niamep kutnu narubalep kitsitats nagnalup nad nakududek nakrawanem naidumek nad nailat malad rekop dak naniamrep nanahojek lisah pitugnem lisremok bew namal aparebeB .0991 nuhat adap oraC ekiM helo atpicid ,eborP rekoP ,amatrep rotalumiS .paites igab naraggna ignanemem nasutarep nakkujnunem kutnu nial amas utas padahret naknalajid nagnat hulupes aggnih aud anam id "kujes nad sanap" isalumis naknalajnem kutnu gnaro nakranebmem margorp iagableP .udividni nakadnit nakitahrepmem apnat laudaj gnalibreb nakniamem anuggnep nakhelobmem kutnu nakitahrepid tamulkam nakrapamem ini kitsitatS .nailat malad rekop laudaj adap skelpmok kitsitats adapek hadum nakrapamem naujut kutnu dujuw agitek kahip isakilpa kaynaB .lem-e iulalem pirksnart atnimem helob aynasaib adna ,aidesret gnay nagnat harajes liaf nakrawanem kadit bew namal aparebeb nupualaW .PUA naraggnalep nad isulok iagabes paggnaid aynma araces nagnat harajes liaf isgnokreB .dak kilib id )PUA( amiretiD heloB gnay naanuggneP rasaD adapek gnutnagreb halada ini rihkaret gnay naupinep ada amaS .ipadahid hanrep kadit gnay nawal nakhab nad nawalem nakniamid gnay niamep aud-audek ,nawal gnatnet kitsitats atad lupmugnem kutnu nakanugid helob aguj akerem ,udividni naniamrep ikiabrepmem nad sisilanagnem kutnu nagnat harajes liaf nakanuggnem nialeS .sket liaf tamrof malad kadit ipatet ,harajes nagnat nakrawanem hcetyalP naiakgnar itrepes aparebeb aratnemes ,nagnat harajes liaf nagned niamep nakaideynem rekoPytraP nad sratSrekoP ,rekoP tliT lluF itrepes amatu rekop namal nakaynabeK .lld naktakgninem / kec nasutarep ,nahoborecnep naparekek ,nakujnutrep nasutarep kusamret ikajejnem helob niamep kitsitatS .nial niamep nagned rekop igetarts nakgnacnibmem kutnu uata iridnes akerem isatserp ikajejnem nad sisilanagnem niamep nakhelobmem gnay ,niamep retupmok id nagnat nakniamem nailat malad dak kilib nakaynabeK .nanubmit zias nad ,kudud tapmet naturu ,atub pahat ,nahuratrep nagnisup rep kuirep zias kusamret nikgnum tuptuo ,nakanugid gnay rakunep adap gnutnagreB .nagnacnibrep nad sisilana kutnu nial niamep kutnu niamreb niamep nakkujnunem kutnu nakanugid gnires nagnat sretrevnoC .nailat malad jesem napap id nakrapapid kutnu iauses nad atam adapek arsem tamrof idajnem aynhabugnem nad nailat malad dak kilib irad sket naksasareb nailat malad rekop harajes atip libmagnem niamep nakhelobmem rekop nagnat habugneP .nanahojek uata naniamrep ,niamep rekop kitsitats sisilana nakhelobmem gnay bew naksasareb isakilpa uata naisirep iagablep halada rekoP talA INCARQQ AGEN POKER BANDAR Q DOMINOQQ ADUQ SAKONG CAPSA ONLINE TERPERCAYA

Sunday, October 22, 2017

Perihal PunyaPoker

PunyaPoker Situs Pusat Poker V BandarQ Domino QQ Online Terpercaya .hulle verloor ,sien kon kaarte hul al jy as het gespeel dit jy sal ,speel hand jou jy as keer elke en ;dit hulle kry ,sien kon kaarte se teenstanders jou al jy as het gespeel sou dit jy wat as speel anders hand n' jy as keer Elke .inligting onvolledige van lig die in besluitneming van spel n' as uitdruk poker van aard essensiele die glo hy wat ,is geformuleer Sklansky David deur eers wat beginsel n' is poker van stelling fundamentele Die .konsentrasie en selfbeheersing soos elemente aan werk te deur verbeter te prestasie om help dus kan ,word gebruik atlete deur algemeen wat ,opleidingstegnieke Geestelike .oorweeg te ingesteldheid hul deur verbeter kan strategie hul pokerspelers dat daarop dui studie die van gevolgtrekkings Die .is gelei intuisie en logika deur meer spelers professionele die dat getoon het breinkaarte Die .verbeter te om het gespeel swak hulle wat hare na gekyk of oopgemaak tafel ander n' spelers deskundige die het ,het beurt hul teenstanders die Terwyl .af hulle lei ,frustrasie soos ,laat te toe emosies negatiewe om geneig was en ,gehad emosies hul oor beheer minder het amateurspelers Die .getoon spel die regdeur konsentrasie en fokus van vlakke hoer het spelers ervare Meer :geinterpreteer bevindings die het ,Hazlett James ,sielkundige sport voorste Die

.visualiseer breinkaarte in en headsets-EEG van behulp met gemonitor is ,grade verskillende van ,pokerspelers van breinaktiwiteit Die .maak pokerspeler professionele n' wat sien te om gedoen studie n' Bwin het 2014 In .word weggeslaan hulle dat verhoed te om speel te potte om geplaas spelers op druk word ,groei chipstapels die tot betrekking met verbintenis gedwonge die van grootte die aangesien ,toernooie In .speletjies beperkte in as potgrensspeletjies en -limiet geen in manipuleer te potkanse om makliker is dit ,Byvoorbeeld .pokerstrategie die op invloed beduidende n' het spel die van limietstruktuur en antes en blindings Die .bepaal outomaties paaie word rake poker aanlyn In .is spelers aantal voldoende n' weer daar totdat verskuldig dollar 3 tot %10 slegs tafel die sal geval hierdie In .'hark' n' vir dollar 5 tot pot die van %10 gewoonlik ontvang casino ewekansige n' ,Byvoorbeeld .neem te hand die vir gewoonlik as deel kleiner n' om instem ,verteenwoordig casino die wat ,vloerman die wanneer plaas vind Harkbreuk N' PunyaPoker Situs Pusat Poker V BandarQ Domino QQ Online Terpercaya

Thursday, October 12, 2017

Perihal Sbctogelcom

sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya Fir potenziell Chancen ze manipuleieren: Mat engem Ruff (net erheicht) brengt e Spiller all Geigner all meiglech hannert hinnen mei genschteg Pot Potenz ze handelen. Zum Beispill, wann e Spiller eng ganz staark Hand huet, kann een endgulteg Call um Opdreger hannert hinnen encourageieren fir ze iwwerstoen oder souguer opzemaachen, de Pot ze bauen. Besonnesch an Limite fir Spiller, de Pot an engem freiere Wette ronderem ze bauen, kennen d'Geigner induzeieren fir zukunfteg Wetten a speider Wetten Ronnen ze bidden weinst den Pot Odds dei si kreien. Fir e Schluss op e speider Wetten riicht ze bauen: Heiansdo gett als Long-Ball Bluff bezeechent, wat e freiere Wetten um Concours annonceiert kann op e speide Wette ronderem eng Bluff (oder Hallefuucht) opsetzen. Zum Beispill kann e Spiller mat enger staarker Eischt Hand ruffen, anstatt opzemaachen, de Flop mei belleg ze gesinn. Dat Flop kennt net de Spiller, ma de Spiller kann nach emmer vill "Outs" (Karten dei erofgelueden hunn dat keint e staarkt Hand maachen), oder och wann d'Chance mei schlank ka ginn, fir ze bleien.

Duerch d'Erheijung kann desen Szenario e Geigner wei e Spiller gewisen, deen mat enger schwaarz initialer Hand "begrenzt" ass, awer no der Flop ass elo eng staark oder Zeechnen. E laschten Online Term fir "Long-Ball Bluff" schwemmt. D'Luckenkonzept stellt fest, datt e Spiller e bessert Hand braucht geint en ze spillen, deen d'Wetten schon opgemaach huet (oder opgewuess ass) wei hien hatt missten opzemaachen. De Spaltbegriff reflekteiert datt d'Spiller e Konflikt mat anere Spiller vermeitnen, dei d'Kraaft scho schonn uginn hunn an datt dei Ruff nemmen eng eenzeg Maneier gewonnen huet (duerch dei bescht Hand), wahrend d'Ereffnung kann och gewannen, wann de Geigner emmer erem gewennt. Verknappt mat der Luckeffekt, de Sandwich-Effekt weist datt ee Spiller eng mei staark Hand fir en Pot ze bleiwen, wann et do Geigner sinn, fir hannert him ze handelen. Well de Spiller net wosst, wei vill Geigner an den Deppe kemmeren oder ob hien e Neits oprufelen muss, weess hien net wat seng effektiv Pot Odds tatsachlech sinn. sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya

Friday, October 6, 2017

Perihal Remi13

Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia Poker kahi pahu kaleka kaulana i hoʻohui pu i na kumu hana a me ka papahana. Aia kekahiʻano o ka poker, a me na mea a pau e hoʻokaʻawale ana i kahi pahuhopu e hoʻike ana i ka lima kupono aʻoi loa paha. ʻO ka lima poker ka hoʻonohonohoʻana o na kalekaʻelima, i malamaʻia e kekahi mea hoʻokani a i unuhiʻia paha mai kahi'apana o na kaleka'aina. Hoʻolimalima na mea paʻani ma ko lakou mau lima i ka nui o na kaʻei e like me na kaleka i hukiʻia, e hoʻohana ana i na kumuʻike makemakika a me naʻike i loko o ka ho'aʻoʻana i na mea ku'e. Ma keʻano o naʻano likeʻole a me naʻano hana likeʻole o ka paʻani, lilo ka'onaehana poker i kumuhana koʻikoʻi. Ke ho'aʻo nei keiaʻatikala e hoʻolauna wale i na manaʻo hana hoʻolala maʻamau. ʻO ka waiwai nui o ka poker, i hoʻikeʻia e David Sklansky,'oleloʻia:ʻO kela me keia manawa e paʻani aiʻoe i kou lima i ke ala e hiki ai iaʻoe keʻike i na kalepa o kou hoa paio, loaʻa iaʻoe, a i na manawa a pau e paʻani ai kou mau hoa paʻani i ka lakou mau kalepa mai ke ala e paʻani ai lakou. ina lakou eʻike i kau kaleka, loaʻa iaʻoe.

ʻO keia kumu ke kumu no na kumuhana hoʻolala pumehana he nui. Eia kekahi laʻana,ʻo ka hanaʻana a me ka lohi-paʻani (weheweheʻia ma lalo nei) he mau hoʻailona o ka hoʻohanaʻana i ka hoʻopunipuni e hoʻoneʻe i kou mau hoa paʻani e paʻani likeʻole mai ka pehea e hiki ai ia lakou keʻike i kau kaleka. Aia kekahi mau kumu'e aʻe i ke kumuhana kumu i kekahi mauʻano o ka puʻupuʻuʻano nui, e like me ia i ho'akakaʻia ma loko o ka'olelo a Morton. ʻO ka pilina ma waena o ka papa a me ka paʻakiki o ka lanakilaʻana,ʻo ia kekahi o na manaʻo nui ma ka papa poker. ʻO ka paʻakiki ka lihi o ka nui o ka ipuhao i ka nui o ka pi e pono e noho i loko o ka ipu. Eia kekahi laʻana, ina makemake ka mea mea paʻani e kahea i $ 10 no kahi loaʻa e loaʻa ai kahi pahu $ 40 (ʻaʻole me ka lakou $ 10 inoa),ʻo ka lakou ipuʻai he 4-a-1. No kaʻoluʻolu maikaʻi, eʻoi aku ka maikaʻi o ka lanakila o ka mea hoʻokani pila ma mua o ko lakou puʻupuʻu. Ina lanakila ka mea hoʻokuku i 4-to-1 (20% o ka lanakila),ʻo ka hoʻihoʻiʻia i manaʻoʻia no ka wawahiʻana (e like me ka haʻuleʻana oʻeha manawa a me ka lanakila hoʻokahi manawa no na manawa palima e paʻani ai lakou i keia ipu.). ʻO ka paʻakiki o ka hopena he manaʻo iʻoi aku ka paʻakiki, aka e pili ana i na kukena. Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia

Saturday, September 2, 2017

Situs Lowongan Kerja Indonesia

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Darbs vai nodarbosanas ir cilveka loma sabiedriba. Konkretak, darbs ir darbiba, kas biezi vien ir regulara un tiek veikta apmaina pret samaksu ("par dzivo"). Daudziem cilvekiem ir vairakas darba vietas (piemeram, vecaks, majsaimniecibas un darbinieks). Persona var sakt darbu, klustot par darbinieku, brivpratigo darbu, uznemejdarbibas uzsaksanu vai vecaku statusa iegusanu. Darba ilgums var but no pagaidu (piemeram, stundas nepara darbiem) lidz muza garuma (piemeram, tiesnesiem). Darbiba, kas prasa personas garigo vai fizisko piepuli, ir darbs (tapat ka "dienas darba"). Ja persona tiek apmacita konkretam darba veidam, viniem var but kada profesija. Parasti darbs butu kadas personas karjeras apaksgrupa. Abi var atskirties, jo parasti vini aiziet no sava karjeras, atkapjoties no amata vai izbeidzot darbu. Lielaka dala cilveku katru nedelu iztere lidz cetrdesmit vai vairak stundam algotu darbu.

Dazi iznemumi ir berni, pensionari un cilveki ar invaliditati; tomer sajas grupas daudzi stradas nepilnu darba laiku, brivpratigi vai stradas ka majsaimniece. Sakot no 5 gadu vecuma, daudzu bernu galvena loma sabiedriba (un lidz ar to ari "darbs") ir macities un macities ka studentu. Darbavietas var iedalit kategorijas pec stundam nedela pilna laika vai nepilnu darba laiku. Tos var klasificet ka pagaidu, nepara darbus, sezonas, pasnodarbinatibas, konsultaciju vai ligumdarbu. Darbavietas var iedalit ka apmaksatas vai neapmaksatas. Neapmaksatu darbu piemeri ir brivpratigais, majsaimniece, mentors, students un dazreiz intern. Darbavietas var iedalit pec nepieciesamas pieredzes limena: sakuma limenis, interns un sadarbibas partneris. Dazam darbavietam nepieciesama ipasa apmaciba vai akademiskais grads. Tie, kuriem nav apmaksatas pilnas slodzes darba, var tikt klasificeti ka bezdarbnieki vai nepietiekami nodarbinati, ja vini mekle pilnas slodzes darbu. Moonlighting ir prakse papildus darbam vai darbam, biezi vien nakti, papildus savam galvenajam darbam parasti iegut papildu ienakumus. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia

Wednesday, August 2, 2017

Wisata Di Singapura Tempatwisatabizid

Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Merlion Park, Singapore Fullerton-en harrotasuna, Central Business District-eko inguruaren ondoan. Merlion Park eta One Fullerton inguruan dagoenean, oso zaila da Singapurreko harrotasunaren ikur ikur ikaragarria egitea. Merlion estatua handia, 28 oineko altueran, lehoiaren burua eta arrainaren gorputza ditu, eta arrantzale herriaren jatorri xumeak irudikatzen ditu. Hemendik, Marina Bay-eko paregabeak gozatu ahal izango dituzu.

Munduko lehen helix zubia, Benjamin Sheares zubiaren ondoan, Bayfront Bridge ibilgailuaren ondoan. Singapurreko hurrengo mugarri bihurtzeko, oinezkoentzako zubi arkitektonikorik hoberena munduko lehen helix bikoitzeko zubia da. DNA baten egitura antzemateko, zubiak bost begirada plataforma ditu luzera osoan zehar, Singapurreko orkestra eta Marina Bay inguruan gertatzen diren gertakari bikainak ikusteko. Zubiaren gainetik, Singapurreko orkestraren ikuspegi panoramikoak ikus ditzakezu eta baita Marina Bay-en ikus-entzunezkoen ikuspegitik ikusi ere.

Ez da nahiko arte galeria edo museo bat, Singapur Discovery Center erakarpen bakarra da zientzia zentrora ere parte hartzen duen 510 Upper Jurong Rd, Singapur 638365. Singapurreko Discovery Centre-k Singapurreko gorakada eta "Singapurren Esperientzia" bakarra izandako istorioa partekatzen ditu. Modu interaktibo eta interesgarria. Zentroak XD Antzerkia du eta 4D simulazio-ibilaldiak ditu. IWERKS Antzokiak bost solairuko altzariaren zinema-pantaila handia du. Ez ahaztu Paintball-en Crossfire Paintball aretoan tiroketa-emozioak gozatzeko. Emozioa gehitzen tiro koadro birtuala eta krisi simulazio antzerkia da. Singapurreko Discovery Center-eko Gateway erakusketan Singapurreko historia aurkezten du musika-bideo batean. The On Location Reporter-ek igorritako kazetaritzaren emozioa eskaintzen dizu.

Singapurreko Singapurreko Raffles 'Landing Site ikonoa; Old Parliament Lane, Singapur, Singapur (Downtown Core) amaieran. Raffles 'Landing Site Singapurreko gune historikoa da. Uste da Sir Thomas Stamford Bingley Rafflesek 1819ko urtarrilaren 29an lehorreratu zela. Sir Thomas Stamford Bingley Raffles Singapurreko sortzailea da. Sir Raffles-en estatua polimarle ederra dago gune honetan, Singapur sortzailearengandik jotzen den gizona errespetatzeko. Raffles 'Landing webgunetik, Singapurreko ikuspegi panoramikoak ikus ditzakezu eta eraikin koloniale zaharrekin eta Singapurreko scrapers berrien arteko kontrasteaz jabetu. Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid

Thursday, July 20, 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah sigorteye sigorteya tenduristiye ku hemu yan beseki ji Risk ji keseki radibu u mesrefen tibbi, belavkirina Risk li ser hejmareke mezin ji kesen covers e. By dawiye de bi risk gisti yen lenerina nexwesan u sistema tendurustiye mesrefen ser Pool Risk de, an sigorteyeke dikarin sistemeke Abori rutin, wek Premium Ayda an peso ji baca li pes, ji bo ku pere ji bo feydeyen xizmeta tenduristiye de hatine diyarkirin di sigorteya bidin peymane. Pereyen ji aliye Rexistina Central wek saziya dewlete, sirketen sexsi, yan ji ne-bo-qezence entity Reveberiya. Li gori Komeleya Sigorta of America, sigorteya tenduristiye ye, wek "firehi ku ji bo peredana ji alikariyen sosyale yen ku di encama nexwesiye an zerardayina. Ev di nav de sigorta ji bo windahiyen ji qezaye de, bi berdeleke tibbi, seqeti, an mirin error u perce bike" (pg. 225). A sigorteya tenduristiye a peymana navbera sigortaya (raxine an sirketa sigortaye an a hikumeta) u filankesi yan sponsor wi / we (raxine an a Rexistina Community karder an) e. Girebesta dikarin Renewable (raxine. Salane, Monthly) an hetaye di doza sigorta taybet, an ji diyarkiri be ji bo hemu hemwelatiyen di doza plana netewi.

The type u miqdara mesrefen lenerina tendrusti ku de ji aliye provider kasa nexwesan buhaye bi niviski an diyarkirin, di peymana endame "delilen li ser Vedenga" deftera bo sigorta taybet, an ji di siyaseta saxlemi ya neteweyi ji bo sigorteya gisti. A sigorteya tenduristiye e (US taybet) ji aliye plana ERISA-self de -u-karder binasinin. Sirketa gisti ya Swede ku ew yek ji sirketen sigorteye mezin. Le bele, di doza ERISA, ku sirketa sigortaye ", di calakiya Insurance tevihev ne", ew hema we di meyzene. Ji ber ve yeke, planen ERISA in ji qanunen dewlete ne. planen ERISA bi deste qanuna federal bin berpirsiyariya wezareta Ameriki ya Karkeran (USDOL) te birevebirin. Feydeyen taybet an huragahiyan firehi bi di Plan Nasname Description (SPD) ditin. Bangek dive bi reya sirketa sigortaye ji bo Plan Fiduciary Karsaz herin, pase. Heke he ji pewist e, ku biryara Fiduciary de dikare ji USDOL anin revue de ji bo pekanina ERISA, u licem a doza li Dadgeha Federal. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah