Thursday, July 20, 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah sigorteye sigorteya tenduristiye ku hemu yan beseki ji Risk ji keseki radibu u mesrefen tibbi, belavkirina Risk li ser hejmareke mezin ji kesen covers e. By dawiye de bi risk gisti yen lenerina nexwesan u sistema tendurustiye mesrefen ser Pool Risk de, an sigorteyeke dikarin sistemeke Abori rutin, wek Premium Ayda an peso ji baca li pes, ji bo ku pere ji bo feydeyen xizmeta tenduristiye de hatine diyarkirin di sigorteya bidin peymane. Pereyen ji aliye Rexistina Central wek saziya dewlete, sirketen sexsi, yan ji ne-bo-qezence entity Reveberiya. Li gori Komeleya Sigorta of America, sigorteya tenduristiye ye, wek "firehi ku ji bo peredana ji alikariyen sosyale yen ku di encama nexwesiye an zerardayina. Ev di nav de sigorta ji bo windahiyen ji qezaye de, bi berdeleke tibbi, seqeti, an mirin error u perce bike" (pg. 225). A sigorteya tenduristiye a peymana navbera sigortaya (raxine an sirketa sigortaye an a hikumeta) u filankesi yan sponsor wi / we (raxine an a Rexistina Community karder an) e. Girebesta dikarin Renewable (raxine. Salane, Monthly) an hetaye di doza sigorta taybet, an ji diyarkiri be ji bo hemu hemwelatiyen di doza plana netewi.

The type u miqdara mesrefen lenerina tendrusti ku de ji aliye provider kasa nexwesan buhaye bi niviski an diyarkirin, di peymana endame "delilen li ser Vedenga" deftera bo sigorta taybet, an ji di siyaseta saxlemi ya neteweyi ji bo sigorteya gisti. A sigorteya tenduristiye e (US taybet) ji aliye plana ERISA-self de -u-karder binasinin. Sirketa gisti ya Swede ku ew yek ji sirketen sigorteye mezin. Le bele, di doza ERISA, ku sirketa sigortaye ", di calakiya Insurance tevihev ne", ew hema we di meyzene. Ji ber ve yeke, planen ERISA in ji qanunen dewlete ne. planen ERISA bi deste qanuna federal bin berpirsiyariya wezareta Ameriki ya Karkeran (USDOL) te birevebirin. Feydeyen taybet an huragahiyan firehi bi di Plan Nasname Description (SPD) ditin. Bangek dive bi reya sirketa sigortaye ji bo Plan Fiduciary Karsaz herin, pase. Heke he ji pewist e, ku biryara Fiduciary de dikare ji USDOL anin revue de ji bo pekanina ERISA, u licem a doza li Dadgeha Federal. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

No comments:

Post a Comment