Saturday, September 2, 2017

Situs Lowongan Kerja Indonesia

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Darbs vai nodarbosanas ir cilveka loma sabiedriba. Konkretak, darbs ir darbiba, kas biezi vien ir regulara un tiek veikta apmaina pret samaksu ("par dzivo"). Daudziem cilvekiem ir vairakas darba vietas (piemeram, vecaks, majsaimniecibas un darbinieks). Persona var sakt darbu, klustot par darbinieku, brivpratigo darbu, uznemejdarbibas uzsaksanu vai vecaku statusa iegusanu. Darba ilgums var but no pagaidu (piemeram, stundas nepara darbiem) lidz muza garuma (piemeram, tiesnesiem). Darbiba, kas prasa personas garigo vai fizisko piepuli, ir darbs (tapat ka "dienas darba"). Ja persona tiek apmacita konkretam darba veidam, viniem var but kada profesija. Parasti darbs butu kadas personas karjeras apaksgrupa. Abi var atskirties, jo parasti vini aiziet no sava karjeras, atkapjoties no amata vai izbeidzot darbu. Lielaka dala cilveku katru nedelu iztere lidz cetrdesmit vai vairak stundam algotu darbu.

Dazi iznemumi ir berni, pensionari un cilveki ar invaliditati; tomer sajas grupas daudzi stradas nepilnu darba laiku, brivpratigi vai stradas ka majsaimniece. Sakot no 5 gadu vecuma, daudzu bernu galvena loma sabiedriba (un lidz ar to ari "darbs") ir macities un macities ka studentu. Darbavietas var iedalit kategorijas pec stundam nedela pilna laika vai nepilnu darba laiku. Tos var klasificet ka pagaidu, nepara darbus, sezonas, pasnodarbinatibas, konsultaciju vai ligumdarbu. Darbavietas var iedalit ka apmaksatas vai neapmaksatas. Neapmaksatu darbu piemeri ir brivpratigais, majsaimniece, mentors, students un dazreiz intern. Darbavietas var iedalit pec nepieciesamas pieredzes limena: sakuma limenis, interns un sadarbibas partneris. Dazam darbavietam nepieciesama ipasa apmaciba vai akademiskais grads. Tie, kuriem nav apmaksatas pilnas slodzes darba, var tikt klasificeti ka bezdarbnieki vai nepietiekami nodarbinati, ja vini mekle pilnas slodzes darbu. Moonlighting ir prakse papildus darbam vai darbam, biezi vien nakti, papildus savam galvenajam darbam parasti iegut papildu ienakumus. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia

No comments:

Post a Comment